2020/10 – Ongi etorri ikasturte berrira / Bienvenida al nuevo curso

Publicado en: Noticias | 0

Jesuitak Indautxu AFA-gara eta ongi etorri ikasturte berrira.

Hiru ildotan azalduko dizuegu, oro har, zein den gure elkartearen misioa elkargoaren barruan, eta zer balio erantsi eman nahi dizkiogun elkargo horri.

1) AFA osatzen dugunok:
Elkargoaren barruan seme-alabak dituzten familiek egiten dugu, eta, horretarako, borondatez eta urteko kuota bat ordainduta, elkargoko kide izatea erabaki genuen.
Gure erakundea zuzendaritza-batzorde batek ordezkatzen du, eta Batzarrean bozketa bidez aukeratzen da.

2) Garatzen ditugun eginkizunak:

a) Lehenik eta behin, eta eginkizun nagusi gisa, ezbehar eta zurztasun kasuetarako erabilitako laguntza-funts bat kudeatzea aurreikusten da.

b) Bigarrenik, aipatu behar da gure elkartearen zenbait baliabide gure seme-alabek ikastetxean egiten dituzten eskolaz kanpoko jarduerak eta kirol-jarduerak bultzatzeko eta hobetzeko erabiltzen direla. Horretarako, ekarpen ekonomikoak egiten ditugu jarduera horiek egiten dituzten erakundeei ematen dizkiegun diru-laguntzen bidez.

c) Hirugarren funtzio gisa, adierazi beharko litzateke hainbat batzorderen topagunea garela, eta batzorde horiek jarduerak antolatzen eta kudeatzen dituztela, bai ikastetxeko ikasleentzat, bai haien familientzat (ikastaroak, hitzaldiak, Guraso Eskola…). Gure batzarra osatzen duten batzordeen artean, honako hauek daude:

Pedagogikoa: familien, tutoreen eta ikastetxeko zuzendaritzaren arteko lotura-lana egiten du.
Pastoraltza: jarduerak pertsonan eta sustatu nahi diren balioetan zentratuta daude.
Ingeleseko udako kanpamenduez eta adin eta maila desberdinetarako tabernariez arduratzen den batzordea.

3) AFAko kide izatearen eskubideak eta abantailak:
Elkarte honetako kide izateak zenbait eskubide eta abantaila dakartza maila ekonomikoan, besteak beste:
Zurztasun- edo ezbehar-kasuetan laguntza-funtsa izateko eskubidea.
Deskontuak ikastetxeak antolatutako txango batzuetan eta AFAk antolatutako kanpamenduetan.

Era berean, esango dizuegu webgune bat dugula (www.ampaindautxujesuitak.org), eta bertan kontsultatu eta izena eman ahal izango duzuela ikastaro honetan egiten ditugun jardueretan.

Aipatu behar da, osasun-larrialdiko egoerak ikasturte honetan eragin dituen egoera bereziak direla eta, elkargoarekin aktiboki lankidetzan ari garela, gure seme-alaben osasuna zaintzeko hartzen ari diren neurri guztiak ikastetxearekin aurrez aurre jarrita, eta, hori guztia, osasun-erakunde ofizialek ezarritako araudiekin bat etorriz.
Hartutako neurri horiek guztiak eraginkorrak izan daitezen, familien laguntza eskatzen dugu, bai ikastetxeko sarrera-irteeretan, bai jolas- eta aisialdi-uneetan.

Azkenik, gure urteko batzarrera gonbidatzen zaituztegu. Ikasturte honetako egoera berezietarako egokiena den moduan egingo dugu batzarra, eta, bertan, xehetasun handiagoz zehaztu eta azaldu ahal izango dizuegu gure Batzordearen jarduera.

Jesuitak Indautxu AFA
2020ko urria

—————————

Somos la AFA- Jesuitas Indautxu y os damos la bienvenida al nuevo curso.

Vamos a tratar de explicaros, en tres líneas generales, cuál es la misión de nuestra asociación dentro del colegio y qué valores añadidos tratamos de aportar al mismo.

1) Quiénes formamos la AFA:
Lo hacemos las familias con hijos e hijas dentro del colegio que, voluntariamente mediante documento firmado para tal fin y a través del pago de una cuota anual, decidimos formar parte de ella.
Nuestra organización está representada por una Junta Directiva elegida mediante votación en Asamblea.

2) Funciones que desarrollamos:

a) En primer lugar y como función principal se contempla la gestión de un fondo asistencial empleado para casos de infortunio y orfandad.

b) En segundo término cabe mencionar que ciertos recursos de nuestra asociación son utilizados con el fin de impulsar y mejorar las actividades extraescolares y deportivas que realizan nuestros hijos e hijas en el colegio. Para ello, realizamos aportaciones económicas a través de subvenciones que otorgamos a los diferentes organismos dedicados a desarrollar tales actividades.

c) Como tercera función, habría que indicar que somos un punto de encuentro de diferentes comisiones, las cuales organizan y gestionan actividades tanto para el alumnado del centro como para sus familias (Cursos, charlas, Escuela de Padres…). Entre las comisiones que forman parte de nuestra junta se encuentran:
La Pedagógica: que sirve de enlace entre las familias, los tutores y la dirección del colegio.
La Pastoral: cuyas actividades están centradas en la persona y los valores que se quieren fomentar.
Comisión encargada de campamentos de verano de inglés así como de Barnetegis para diferentes edades y niveles.

3) Derechos y ventajas de formar parte de la AFA:
El hecho de pertenecer a esta asociación reporta ciertos derechos y ventajas a nivel económico, entre las que cabe destacar:
Derecho al fondo asistencial en caso de orfandad o infortunio.
Descuentos en ciertas excursiones organizadas por el colegio y en los campamentos organizados por la AFA.

También deciros que disponemos de una página web (www.ampaindautxujesuitak.org) donde podréis ir consultando e inscribiéndoos en las diferentes actividades que llevamos a cabo en este curso.

Cabe reseñar que, dadas las circunstancias especiales en las que se está desarrollando este curso escolar, provocadas por la situación de Emergencia Sanitaría, estamos colaborando activamente con el colegio, confrontando con éste, todas las medidas que se están adoptando para preservar la salud de nuestros hijos y, todo ello, conforme a las normativas establecidas por los diferentes organismos oficiales de Salud.
Para que todas esas medidas tomadas sean efectivas pedimos la colaboración de las familias tanto en las entradas y salidas del centro, así como en los momentos de juego y ocio.

Por último, os invitamos a nuestra Asamblea anual, que celebraremos de la forma que resulte más adecuada a las circunstancias especiales de este curso, en la que os podremos concretar y explicar con más detalle la actividad desarrollada por nuestra Junta.

AFA – JESUITAK INDAUTXU
Octubre 2020